Výroba rozvaděčů

Naší prioritou je vysoká kvalita vyráběných rozvaděčů a smysluplný návrh zapojení.

  ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

  MALOSÉRIOVÁ VÝROBA

  VLASTNÍ KONSTRUKCE

  SPECIÁLNÍ POŽADAVKY

Výrábíme rozvaděče dle podkladů od zákazníka, nebo zapojujeme dle vlastní elektrokonstrukce.

Vyrábíme jak kusové, tak malosériové zakázky.

Jsme schopni splnit speciální požadavky na rozvaděče, například bezhalogenové provedení pro zařízení na lodě.

Všechny rozvaděče u nás prochází kusovou zkouškou dle normy
ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3 – Rozváděče nízkého napětí

Dále ověřujeme elektroinstalaci kompletních strojů dle normy
ČSN EN 60204-1 ed. 3 – Bezpečnost strojních zařízení
– Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

VYRÁBÍME ROZVADĚČE ROZLIČNÝCH TYPŮ:
➢ Řízení strojů
➢ Řízení technologických celků
➢ Ovládací panely
➢ Malé kontrolní boxy

Bezpečnost strojních zařízení

Provádíme posouzení a analýzu rizik strojního zařízení dle platných směrnic a norem.

Ve spolupráci s TÜV technikem vyhotovíme kompletní dokumentaci a následně vydáme CE Prohlášení o shodě na strojní zařízení.